Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

Projekt PO WER

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
zdjęcie
Młodzi z „Krakówki” za granicą
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 01 listopada 2019 r. rozpoczęliśmy realizację  projektu pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” Realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ współfinansowanego przez Unię  Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w roku szkolnym 2019/2020.
Tytuł projektu: Młodzi z „Krakówki” za granicą.
 
Całkowita kwota dofinansowania projektu: 323 272, 35 PLN.
 
W związku z powyższym ogłaszamy nabór do powyższego projektu. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie obecnych klas drugich i trzecich Technikum Menedżersko-Usługowego kształcącego w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej i technik hotelarstwa.
 
Rekrutację do obydwu grup przeprowadza się łącznie.
 
Projekt obejmuje wsparciem 40 uczniów i 4 opiekunów, którzy będą realizować program praktyk zawodowych na Węgrzech- w Budapeszcie.

Szczegółowe informacje znajdziecie w zakładce PROJEKTY!
powrót