Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
im. Królowej Jadwigi

Samorząd Uczniowski

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =


przewodnicząca - Klaudia Kowalewska z klasy 2aH

z-ca przewodniczącego - Marta Szrajber z kl. 2bH

skarbnik - Przemysław Henc z kl. 2G

sekretarz - Paweł Krawczyk z kl. 3HSamorządem uczniowskim opiekuje się mgr Hanna Bieniek-Goska