Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

Stypendium dla najzdolniejszych uczniów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =

W dniach 1–15 października 2018 r. odbędzie się nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”. Kwota stypendium na jednego ucznia ma wynieść 600 zł miesięcznie. Wypłacana będzie przez 10 miesięcy. Uczeń z niepełnosprawnością będzie otrzymywał 1 000 zł miesięcznie, również przez 10 miesięcy nauki. W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń będzie podlegał opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce.
W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej, regulaminem przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019 i załącznikami do regulaminu.
Uczniów spełniających wymagania opisane w regulaminie zachęcamy do ubiegania się o stypendium poprzez dedykowaną aplikację, która zostanie zamieszczona na stronie www.stypendium.lodzkie.pl w dniu rozpoczęcia naboru wniosków. Wnioski będzie można będzie składać do 15 października 2018 r.
Do składania wniosków służy specjalna aplikacja – uczeń wypełnia wniosek osobiście.
Szczegółowy opis projektu dostępny na stronie: https://zawodowcy.lodzkie.pl

Kontakt

ul. Krakowskie Przedmieście 36
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 7320325 fax 44 7320326
e-mail: zsp6@zsp6.piotrkow.pl

Środa 16 paździenika 2019

Aurelia, Radzisław, Ambroży, Gerard, Gaweł, Emil, Gerarda, Florentyna, Grzegorz, Dionizy, Jadwiga

Na skróty

Galerie

Ankieta

Ile godzin dziennie spędzasz przed komputerem?
Zobacz wyniki