Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Technikum Menedżersko - Usługowego i Branżowej Szkoły I stopnia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =


REGULAMIN REKRUTACJI
do szkół dla młodzieży w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Tryb.
w roku szkolnym 2019/2020 znajduje się w poniższych załcznikach.
Załcznik nr 1 - po gimnazjum
Załcznik nr 2 - po szkole podstawowej
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
 
Absolwenci gimnazjum
Lp.
Typ szkoły
Symbol oddziału
Przedmioty
z rozszerzonym  programem nauczania / profil/ zawód
Języki obce
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1.
Technikum Menedżersko – Usługowe
1Gg
 
 
 
 
1Hg
 
 
 
1PDg
 
 
 
 
1Tg
 
 
 
1PMg
1) język angielski lub język niemiecki
2) matematyka / technik grafiki i poligrafii cyfrowej
1) język angielski lub język niemiecki
2) geografia / technik hotelarstwa
1) język angielski lub język niemiecki
2) matematyka / technik procesów drukowania
1) język angielski lub język niemiecki
2) geografia / technik obsługi turystycznej
1) język angielski lub język niemiecki
2) matematyka / technik przemysłu mody
język angielski, język niemiecki
język polski, matematyka, dwa przedmioty
z najwyższą punktacją
z pozostałych przedmiotów obowiązkowych
2.
Branżowa Szkoła  I stopnia Nr 5
97-300 Piotrków Trybunalski                ul. Krakowskie Przedmieście 36,
tel. 044 7320325, fax. 044 7320325, http://www.zsp6.piotrkow.pl,
e-mail: zsp6@zsp6.piotrkow.pl
1Kg
zawód: krawiec
język angielski
lub język niemiecki
język polski, matematyka, dwa przedmioty
z najwyższą punktacją
z pozostałych przedmiotów obowiązkowych
Absolwenci szkoły podstawowej
Lp.
Typ szkoły
Symbol oddziału
Przedmioty
z rozszerzonym  programem nauczania / profil/ zawód
Języki obce
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1.
Technikum Menedżersko – Usługowe
1Gp
 
 
 
 
1Hp
 
 
 
1PDp
 
 
 
 
1Tp
 
 
 
1PMp
1) język angielski lub język niemiecki
2) matematyka / technik grafiki i poligrafii cyfrowej
1) język angielski lub język niemiecki
2) geografia / technik hotelarstwa
1) język angielski lub język niemiecki
2) matematyka / technik procesów drukowania
1) język angielski lub język niemiecki
2) geografia / technik obsługi turystycznej
1) język angielski lub język niemiecki
2) matematyka / technik przemysłu mody
język angielski, język niemiecki
język polski, matematyka, dwa przedmioty
z najwyższą punktacją
z pozostałych przedmiotów obowiązkowych
2.
Branżowa Szkoła  I stopnia Nr 5
97-300 Piotrków Trybunalski                     ul. Krakowskie Przedmieście 36,
1Kp
zawód: krawiec
język angielski
lub język niemiecki
język polski, matematyka, dwa przedmioty
z najwyższą punktacją
z pozostałych przedmiotów obowiązkowych

Załączniki artykułu