Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Technikum Menedżersko - Usługowego i Branżowej Szkoły I stopnia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =

REGULAMIN REKRUTACJI
do szkół dla młodzieży w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Tryb.
w roku szkolnym 2020/2021 znajduje się w poniższm załączniku.
Rekrutacja przeprowadzana jest za pomocą systemu elektronicznego zgodnie z harmonogramem ogłoszonym w zarządzeniu Łódzkiego Kuratora Oświaty https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html​

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
Rekrutacja do Technikum Menedżersko - Usługowego  
       
SYMBOL ZAWÓD PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIONE W PROCESIE REKRUTACJI  
1G TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ Język polski, matematyka, język obcy , plastyka  
 
1H TECHNIK HOTELARSTWA Język polski, matematyka, język obcy, geografia  
1PD TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA Język polski, matematyka, język obcy, plastyka  
1T TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI Język polski, matematyka, język obcy, geografia  
1PM TECHNIK PRZEMYSŁU MODY Język polski, matematyka, język obcy, plastyka  
       
Rekrutacja do Branżowej szkoły I stopnia  
       
SYMBOL ZAWÓD PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIONE W PROCESIE REKRUTACJI  
1K KRAWIEC Język polski, matematyka, dwa przedmioty z najwyższą punktacją z pozostałych przedmiotów obowiązkowych  
 

Opis oferty edukacyjnej wraz z filmami, jak wygląda kształcenie znajdziesz TUTAJ