Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =

Interesują Cię zagadnienia z zakresu turystyki i geografii?
 Jesteś komunikatywny, lubisz podróże i pragniesz spełniać swoje
 i innych marzenia o podróżach?
Ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Kształcąc się w zawodzie technik organizacji turystyki zostaniesz specjalistą w zakresie organizowania i realizacji imprez turystycznych, rozliczania ich kosztów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z podróżą. Poznasz geografię turystyczną i zasady funkcjonowania biura podróży, zasady organizacji targów, różnorakich imprez i wyjazdów zagranicznych. nauczysz się fachowego świadczenia usług turystycznych (również w języku obcym). Po ukończeniu kształcenia, będziesz przygotowany do sporządzania ofert turystycznych w języku polskim i obcym. Poznasz wszelkie atrakcje turystyczne Polski i świata, które w połączeniu ze znajomością zawodowego słownictwa języka obcego oraz znajomością zakresu usług biur podróży, pozwoli Ci na profesjonalną obsługę klienta.

W wyniku kształcenia uczeń, po zdaniu egzaminów zdobędzie następujące kwalifikacje:
         T.13.      Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych – koniec II semestru klasy II
         T.14.      Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych – koniec I semestru klasy IV

Kończąc naukę w zawodzie technik obsługi turystycznej jesteś przygotowany, aby wykonywać następujące zadania zawodowe:

 • prowadzić działalność promocyjną oraz sprzedaż usług turystycznych.
 • rezerwować usługi turystyczne.
 • organizować imprezy i usługi turystyczne (planowanie, budowanie programów imprez turystycznych)
 • wykonywać prace związane z obsługą klientów korzystających z usług turystycznych.
 • rozliczać imprezy i usługi turystyczne.
 • profesjonalnie zaplanować i zorganizować wypoczynek turystom polskim oraz obcokrajowcom

 
Przyswojona wiedza i umiejętności stanowią świetną podstawę dla absolwenta kierunku technik obsługi turystycznej do kontynuowania edukacji na uczelni wyższej. Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych w Uczelniach Wyższych na kierunku turystyka i rekreacja. Kierunki te prowadzone są najczęściej przez Wyższe Szkoły Zawodowe, Akademie Wychowania Fizycznego, Akademie Ekonomiczne. Wykaz szkół, uczelni kształcących w zawodach związanych z turystyką i rekreacją znaleźć można na stronie www.edukacjawpolsce.pl, dowiedzieć można się również o zasadach naboru i rekrutacji oraz wymaganych dokumentach.
 
Jako absolwent kierunku technik obsługi turystycznej zostaniesz przygotowany do pracy w:

 • biurach podróży,
 • agencjach turystycznych,
 • ośrodkach informacji turystycznej,
 • organach administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • domach wczasowych
 • działach socjalnych w zakładach pracy
 • możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych jako agenci turystyczni

 
Rosnące zainteresowanie turystów zagranicznych Polską jako miejscem ciekawym i różnorodnym kulturowo, a zarazem krajem świadczącym coraz wyższy standard usług turystycznych wpływa na wzrost zatrudnienia w sektorze turystycznym w naszym kraju.