Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

Pedagog

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =

Pedagog szkolny - mgr Joanna Wróbel
telefon (44)732-04-66
e-mail: zsp6@zsp6.piotrkow.pl
Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
10.00-15.00
 
- 9.00-14.00
 
9.00-14.00 9.00-14.00
Gabinet pedagoga znajduje się w budynku szkoły na parterze, sala nr 13.

Pedagog załorzył fanpage na FB  – nazwa: „Pedagog Szkolny Krakówka”
podaję link: https://www.facebook.com/pedagogszkolny.krakowka.7
Pedagog szkolny będzie zamieszczał tam ciekawe posty z obszaru edukacji , wychowania i profilaktyki zdrowotnej. Dodajcie fanpage Pedagoga do znajomych, zapraszam.

Ważne! - Jeśli macie problemy, o których chcielibyście porozmawiać, napiszcie wiadomość prywatną, używając komunikatora jakim jest Messenger. Jesteśmy ogromną społecznością, mam nadzieję, że wiadomość trafi do wszystkich.

DZIĘKUJĘ
Pozdrawiam , Joanna Wróbel - pedagog szkolny

Do kogo adresowana jest pomoc pedagoga:
Pomoc pedagoga adresowana jest do uczniów, nauczycieli i rodziców.
Czym zajmuje się pedagog szkolny:
- udziela porad i wskazówek uczniom i ich rodzicom w ramach zorganizowanej w szkole
pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- rozwiązuje problemy wychowawcze na terenie szkoły,
- pomaga lub organizuje pomoc w nauce,
- zajmuje się organizacją pomocy materialnej,
- zajmuje się realizacją wybranych programów profilaktycznych,
- prowadzi konsultacje, porady i warsztaty o charakterze terapeutycznym,
- prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga:
 • gdy nie radzą sobie z nauką (niepowodzenia szkolne, brak motywacji do nauki, brak umiejętności uczenia się itp.);
 • gdy ktoś naruszy ich godność i prawa osobiste;
 • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • gdy potrzebują pomocy i rady;
 • gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym o problemach w domu (trudna sytuacja materialna, alkoholizm, przemoc w rodzinie, dramatyczne wydarzenia np. śmierć, rozwód itp.);
 • gdy chcą poradzić się, wybierając przyszłą ścieżkę kariery zawodowej (pracę czy kierunek studiów).
Rodzice uczniów mogą oczekiwać  od pedagoga pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:
 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka - możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka
  z rówieśnikami);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno - zawodowej dla swojego dziecka.
Nauczyciele mogą oczekiwać:
 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki (m.in. zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej ścieżki kariery zawodowej);
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów
  (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, niedostosowanymi społecznym);
 • wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.
 
W roku szkolnym 2015/2016 pedagog rozpoczęła współpracę z Fundacją Vis Salutis. W ramach tej współpracy zorganizowała w naszej szkole bezpłatne konsultacje ze specjalistami: terapeutami uzależnień, psychoterapeutą i psychiatrą z Fundacji Vis Salutis. Konsultacje odbywały się raz w tygodniu i dotyczyły uzależnień substancjalnych czy zaburzeń nawyków i popędów. Konsultacje prowadzone były raz w tygodniu (we wtorek) od 18.00-19.00 (lub do 20.00) w gabinecie pedagoga szkolnego. Spotkania ze specjalistami były przeznaczone wyłącznie dla rodziców i uczniów ZSP Nr 6.Pedagog szkolny koordynował przebieg tych spotkań. Konsultacje trwały do końca 2015 roku. 

W roku szkolnym 2016/2017 - Fundacja Vis Salutis, wzorem roku ubiegłego, zorganizowała dla naszych uczniów i ich rodziców darmowe konsultacje ze specjalistami: psychiatrą , psychoterapeutą i terapeutą uzależnień w Centrum Medycznym Vis Salutis ul. Wysoka 19 w Piotrkowie Trybunalskim. Terminarz konsultacji znajduje się w załączniku poniżej.


 

     

Załączniki artykułu

Salutis (pobrań: 103)