Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

Pedagog

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =

Pedagog szkolny - mgr Joanna Wróbel
telefon (44)732-04-66
e-mail: zsp6@zsp6.piotrkow.pl
Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2016/2017

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
900 –  1400
1400  1500
(zajęcia korekcyjno – kompensacyjne)
 
-  
830 - 1330
 
 
830 - 1330
 
830 - 1330
Konsultacje indywidualne z rodzicami w godzinach pracy pedagoga oraz w pierwszy poniedziałek miesiąca
od godziny 1430 do 1530. Gabinet pedagoga znajduje się w budynku szkoły na parterze, sala nr 13.
Serdecznie zapraszam.

Do kogo adresowana jest pomoc pedagoga:
Pomoc pedagoga adresowana jest do uczniów, nauczycieli i rodziców.
Czym zajmuje się pedagog szkolny:
- udziela porad i wskazówek uczniom i ich rodzicom w ramach zorganizowanej w szkole
pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- rozwiązuje problemy wychowawcze na terenie szkoły,
- pomaga lub organizuje pomoc w nauce,
- zajmuje się organizacją pomocy materialnej,
- zajmuje się realizacją wybranych programów profilaktycznych,
- prowadzi konsultacje, porady i warsztaty o charakterze terapeutycznym,
- prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
- prowadzi zajęcia "Wychowanie do życia w rodzinie",
- zajmuje się poradnictwem zawodowym w szkole, w tym prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego.
Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga:
 • gdy nie radzą sobie z nauką (niepowodzenia szkolne, brak motywacji do nauki, brak umiejętności uczenia się itp.);
 • gdy ktoś naruszy ich godność i prawa osobiste;
 • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • gdy potrzebują pomocy i rady;
 • gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym o problemach w domu (trudna sytuacja materialna, alkoholizm, przemoc w rodzinie, dramatyczne wydarzenia np. śmierć, rozwód itp.);
 • gdy chcą poradzić się, wybierając przyszłą ścieżkę kariery zawodowej (pracę czy kierunek studiów).
Rodzice uczniów mogą oczekiwać  od pedagoga pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:
 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka - możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka
  z rówieśnikami);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno - zawodowej dla swojego dziecka.
Nauczyciele mogą oczekiwać:
 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki (m.in. zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej ścieżki kariery zawodowej);
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów
  (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, niedostosowanymi społecznym);
 • wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.
 
W roku szkolnym 2015/2016 pedagog rozpoczęła współpracę z Fundacją Vis Salutis. W ramach tej współpracy zorganizowała w naszej szkole bezpłatne konsultacje ze specjalistami: terapeutami uzależnień, psychoterapeutą i psychiatrą z Fundacji Vis Salutis. Konsultacje odbywały się raz w tygodniu i dotyczyły uzależnień substancjalnych czy zaburzeń nawyków i popędów. Konsultacje prowadzone były raz w tygodniu (we wtorek) od 18.00-19.00 (lub do 20.00) w gabinecie pedagoga szkolnego. Spotkania ze specjalistami były przeznaczone wyłącznie dla rodziców i uczniów ZSP Nr 6.Pedagog szkolny koordynował przebieg tych spotkań. Konsultacje trwały do końca 2015 roku. 

W roku szkolnym 2016/2017 - Fundacja Vis Salutis, wzorem roku ubiegłego, zorganizowała dla naszych uczniów i ich rodziców darmowe konsultacje ze specjalistami: psychiatrą , psychoterapeutą i terapeutą uzależnień w Centrum Medycznym Vis Salutis ul. Wysoka 19 w Piotrkowie Trybunalskim. Terminarz konsultacji znajduje się w załączniku poniżej.


 

     

Załączniki artykułu

Salutis (pobrań: 82)