Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

Aktualności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
U W A G A !!!
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
z zakresu
projektowania i wytwarzania wyrobów odzieżowych

NAUKA BEZPŁATNA!!!   
NABÓR TRWA !!! 
Informacje szczegółowe

Formularz zgłoszeniowy
Cele kształcenia w zawodzie krawiec w formie kursu kwalifikacyjnego:
 1. Projektowanie, konstruowanie i modelowanie wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta;
 2. dobieranie materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego;
 3. obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 4. wykonywanie wyrobów odzieżowych;
 5. świadczenie usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych.
Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego
liczba uczestników: 20 (zajęcia praktyczne w grupach 10-cio osobowych)
okres nauczania: 3 semestry, zajęcia odbywają się systemem zaocznym
dwa razy w miesiącu
Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie.
Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu
Zgłoszenia przyjmowane są OSOBIŚCIE w siedzibie szkoły,
 przy ul. Krakowskie Przedmieście 36 w terminie do 24 października 2019r.
Planowane rozpoczęcie kursu 11.2019r.

Dodatkowe kwalifikacje:
Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji:
 AU.14- projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 AU.42- organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/, może uzyskać tytuł technik przemysłu mody.
Słuchacz po ukończeniu kursu może pracować w firmach odzieżowych na stanowiskach specjalistycznych, punktach usługowych, pracowniach krawieckich, sklepach z konfekcją, hurtowniach  odzieży, materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich, salonach z ekskluzywna odzieżą, może prowadzić własną działalność gospodarczą.

PLAN NAUCZANIA
 1. Stylizacja ubiorów
 2. Materiałoznawstwo odzieżowe
 3. Maszyny i urządzenia w produkcji wyrobów odzieżowych
 4. Konstrukcja odzieży
 5. Język obcy zawodowy w odzieżownictwie
 6. Działalność gospodarcza w przemyśle odzieżowym
 7. Konfekcja odzieży
*  wykształcenie średnie można uzyskać w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym
dla Dorosłych  w naszym Zespole
 
Wykorzystaj swoją szansę na zdobycie dodatkowego zawodu
i atrakcyjnej pracy.

 
MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
 

Załączniki artykułu