Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

HARMONOGRAM

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =

Konsultacje dla uczniów klas I-III od 01.06.2020
 

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.30 -11.30 1T4,  2H 1H4 1G5,  3G 1H5,    2G 1G4,3H
12.00 -15.00 2G 3H,3G 1G4,  2H 1G4,1T4 1H5,1H4


UDZIAŁ W KONSULTACJACH MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ WYŁACZNIE ZDROWE OSOBY, TE KTÓRE NIE MIALY KONTAKTU Z OSOBĄ PRZEBYWAJĄCĄ NA KWARANTANNIE LUB W IZOLACJI DOMOWEJ WSZYSTKIE OSOBY ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESTRZEGANIA WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA
 
 
W przypadku braku możliwości umówienia się z nauczycielem w wyznaczonym przedziale czasowym (np. nauczyciel w tym czasie prowadzi lekcje) nauczyciel wyznacza konsultację w innym , dogodnym terminie i  zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły w dniu poprzedzającym konsultację do godz. 12.00