Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
im. Królowej Jadwigi

Egzamin zawodowy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =

Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

Sesja styczeń-luty 2019
– termin składania deklaracji na egzamin: 09.09.2018r.
– czas trwania: 9 stycznia – 16 lutego 2019 r.
– część pisemna: 10 stycznia 2019r.
– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 9 stycznia 2019r., w pozostałych kwalifikacjach od 11 stycznia do 16 lutego 2019r.
termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów: 22 marca 2019r.
24 maja 2019r. termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 26 kwietnia 2019r.

UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem!!!
 
Sesja czerwiec-lipiec 2019
– termin składania deklaracji na egzamin:  18.02.2019r.
– termin składania deklaracji na egzamin: 29.03 2019r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2019
– czas trwania: 17 czerwca – 4 lipca 2019 r.
– część pisemna: 18 czerwca 2019r.
– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 17 czerwca 2019r., w pozostałych kwalifikacjach od 21 czerwca do 4 lipca 2019r.
termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów: 30 sierpnia 2019 r.

UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem!!!
 

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2019 roku

Zgłoszenia do egzaminu przekierowanie na OKE Łodź

Uczniowie szkoły deklaracje składają u wychowawców klas, absolwenci w sekretariacie szkoły.
Uczniowie z dysfunkcjami mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych. Dokumenty będące podstawą dostosowania egzaminu z kwalifikacji uczeń składa wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.
Laureat i finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną dziedziną wiedzy są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi szkoły. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z części pisemnej egzaminu z kwalifikacji (100%).

Komunikat MEN w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad tematycznych i przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019

Informatory i materiały dodatkowe

Pozostałe komunikaty dyrektora CKE

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2018/2019
 
Plan egzaminów z kwalifikacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Królowej Jadwigii w Piotrkowie Trybunalskim zanjduje się w załączniku.
 

Załączniki artykułu

Kontakt

ul. Krakowskie Przedmieście 36
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 7320325 fax 44 7320326
e-mail: zsp6@zsp6.piotrkow.pl

Niedziela 25 sierpnia 2019

Sieciesław, Kalasanty, Ludwik, Luiza, Michał, Elwira, Grzegorz, Arediusz, Gaudencjusz, Teodoryk, Genezjusz

Na skróty

Galerie

Ankieta

Ile godzin dziennie spędzasz przed komputerem?
Zobacz wyniki