Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

Egzamin zawodowy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. oraz podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.
 
Sesja 1. 2020 Zima (styczeń – luty 2020)
Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2020: do 9 września 2019 r.
Część pisemna: 10 stycznia 2020 r.
Część praktyczna Model „d” 9 stycznia 2020 r. Model „w”, „wk” i „dk” od 11 stycznia do 15 lutego 2020 r.
Szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji – por. Załączniki 1 i 2.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020 20 marca 2020r.
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020  20 marca 2020 r.
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2020  20 marca 2020 r.
Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 24 kwietnia 2020 r.    22 maja 2020 r.
    
 Sesja 2. 2020 Lato (czerwiec – lipiec 2020)
Termin składania deklaracji na sesję Czerwiec – lipiec 2020:do 22 lutego 2020 r. w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających (uczniów, absolwentów oraz osoby, które ukończyły kkz), którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima – do 27 marca 2020 r.
Część pisemna 23 czerwca 2020 r.
Część praktyczna Model „d” 22 czerwca 2020 r. Model „w”, „wk” i „dk” od 24 czerwca do 9 lipca 2020 r.
Szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji – por. Załączniki 1 i 2.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020 28 sierpnia 2020 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020  28 sierpnia 2020 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2020   28 sierpnia 2020 r.
Absolwent, składa deklarację do dyrektora szkoły, którą ukończył.
 
Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019
Sesja styczeń-luty 2019
– termin składania deklaracji na egzamin: 09.09.2018r.
– czas trwania: 9 stycznia – 16 lutego 2019 r.
– część pisemna: 10 stycznia 2019r.
– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 9 stycznia 2019r., w pozostałych kwalifikacjach od 11 stycznia do 16 lutego 2019r.
termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów: 22 marca 2019r.
24 maja 2019r. termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 26 kwietnia 2019r.

UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem!!!
 
Sesja czerwiec-lipiec 2019
– termin składania deklaracji na egzamin:  18.02.2019r.
– termin składania deklaracji na egzamin: 29.03 2019r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2019
– czas trwania: 17 czerwca – 4 lipca 2019 r.
– część pisemna: 18 czerwca 2019r.
– część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 17 czerwca 2019r., w pozostałych kwalifikacjach od 21 czerwca do 4 lipca 2019r.
termin przekazania szkołom świadectw i dyplomów: 30 sierpnia 2019 r.

UWAGA! – Zdający powinni stawić się w szkole, co najmniej 30 min przed egzaminem!!!
 

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2019 roku

Zgłoszenia do egzaminu przekierowanie na OKE Łodź

Uczniowie szkoły deklaracje składają u wychowawców klas, absolwenci w sekretariacie szkoły.
Uczniowie z dysfunkcjami mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych. Dokumenty będące podstawą dostosowania egzaminu z kwalifikacji uczeń składa wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.
Laureat i finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybraną dziedziną wiedzy są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi szkoły. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z części pisemnej egzaminu z kwalifikacji (100%).

Komunikat MEN w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad tematycznych i przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019

Informatory i materiały dodatkowe

Pozostałe komunikaty dyrektora CKE

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2018/2019
 
Plan egzaminów z kwalifikacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Królowej Jadwigii w Piotrkowie Trybunalskim zanjduje się w załączniku.

Załączniki artykułu

EPKZ 2019-20 - terminy (pobrań: 60)

Kontakt

ul. Krakowskie Przedmieście 36
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 7320325 fax 44 7320326
e-mail: zsp6@zsp6.piotrkow.pl

Czwartek 06 sierpnia 2020

Wincenty, Felicysym, Stefan, Jakub, January, Just, Namir, Nasław, Oktawian

Na skróty

Galerie

Ankieta

Ile godzin dziennie spędzasz przed komputerem?
Zobacz wyniki