Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
im. Królowej Jadwigi

Wymagania edukacyjne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 
RELIGIA Wymagania
JĘZYK POLSKI Wymagania
JEZYK ANGIELSKI Wymagania
JEZYK NIEMIECKI Wymagania
WIEDZA O KULTURZE Wymagania
HISTORIA Wymagania
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wymagania
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wymagania
GEOGRAFIA POZIM PODSTAWOWY Wymagania
GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY Wymagania
BIOLOGIA Wymagania
CHEMIA Wymagania
FIZYKA Wymagania
MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY Wymagania
MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY Wymagania
INFORMATYKA Wymagania
WYCHOWANIE FIZYCZNE Wymagania
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Wymagania
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Wymagania
 
PRZEDMIOTY ZAWODOWE - TECHNIK HOTELARSTWA 
 
ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE Wymagania
DZIAŁALNOŚĆ RECEPCJI Wymagania
MARKETING USŁUG HOTELARSKICH Wymagania
USŁUGI ŻYWIENIOWE W HOTELARSTWIE Wymagania
PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO Wymagania
JĘZYK OBCY ZAWODOWY: ANGIELSKI Wymagania
JĘZYK OBCY ZAWODOWY: NIEMIECKI Wymagania
TECHNIKI PRACY W HOTELARSTWIE Wymagania
PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA Wymagania
PRACOWNIA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ Wymagania
PRAKTYKA ZAWODOWA Wymagania


PRZEDMIOTY ZAWODOWE - TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH/TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

 

CYFROWE TECHNOLOGIE GRAFICZNE
Wymagania

CYFROWE MASZYNY DRUKUJĄCE
Wymagania

TECHNOLOGIE MULTIMEDIALNE
Wymagania

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLIGRAFII
Wymagania

JĘZYK OBCY ZAWODOWY ANGIELSKI
Wymagania

PRACOWNIA PRZYGOTOWANIA DO DRUKU
Wymagania

PROJEKTY MULTIMEDIALNE
Wymagania

PRACOWANIA DRUKOWANIA CYFROWEGO
PRZYGOTOWANIE MATERIAŁOW DO DRUKU
Wymagania

PRAKTYKA ZAWODOWA
Wymagania