Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
im. Królowej Jadwigi

Kalendarz

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Czas trwania półroczy:
 
Dla klas IV                                                                    Dla klas I-III Technikum i LO
I półrocze:               03.09.2018 – 14.12.2018r.                I półrocze:     03.09.2018 – 18.01.2019r.
II półrocze:             15.12.2018 – 26.04.2019r.                II półrocze :  19.01.2019 – 21.06.2019r.
 
Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:
                       10.01.2019r.(pis.zawod.) 02.11.2018r.;02.05.;06.05.;07.05.;08.05.2019r(matury); 18.06.2019r.(pis.zawod.)
03.09.2018r. (poniedziałek)
Rozpoczęcie roku szkolnego
11.09.2018r. (wtorek)
Zebrania informacyjne z rodzicami
14.09.2018r. (piątek)
Posiedzenie Rady Pedagogicznej
 05.11.2018r. ( poniedziałek)
Śródsemestralne zebrania z rodzicami
do 11.12.2018r.(wtorek)
Wystawienie ocen śródrocznych klas IV
14.12.2018r.(piątek)
Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas IV
17.12.2018r. (poniedziałek)
Wywiadówki z rodzicami klas IV
23.12.- 31.12.2018r.
Zimowa przerwa świąteczna
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- Sesja1: Styczeń-luty 2019r.
- etap pisemny                     A.25; A.54; A.55; T.11; T.12  - 10.01.2019r. (czwartek)
- etap praktyczny ( D)           T.11; T.12 - 09.01.2019r.(środa)
- etap praktyczny (Dk)          A.54 – 14-15.01.2019r.(poniedziałek-wtorek)
                                            A.25 – 18-19.01.2019r.(piątek-sobota)
- etap praktyczny (W)           A.55 – 12-13.02.2019r.( wtorek-środa)
do 15.01.2019r.(wtorek)
Wystawienie ocen śródrocznych klas I-III
18.01.2019r.(piątek)
Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas I-III
23.01.2019r.(środa)
Wywiadówki z rodzicami klas I-III
07.02.2019r. (czwartek)
Sumujące zebranie Rady Pedagogicznej
11.02.- 24.02.2019r.
Ferie zimowe
do 09.04.2019r.
Wystawienie przewidywanych ocen rocznych
   10.04.2019r. (środa) 
Zebrania z rodzicami klas I-IV
Poinformowanie rodziców kl. IV o przewidywanych ocenach rocznych
17.04.2019r.(środa)
Wystawienie ocen uczniom klas maturalnych
18.04.- 23.04.2019r.
Wiosenna przerwa świąteczna
24.04.2019r.(środa)
Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas IV
26.04.2019r.(piątek)
Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych
29.04.- 24.05.2019r.
Praktyki zawodowe: 3G, 3H
06.05.- 25.05.2019r
Egzamin maturalny w sesji wiosennej
- część pisemna
- część ustna
do 03.06.2019r.(poniedziałek)
Wystawienie przewidywanych ocen rocznych klas I-III
04.06.2019r.(wtorek)
Zebrania z rodzicami klas I-III
Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
11.06.2019r.(wtorek)
Wystawienie ocen rocznych
14.06.2019r.(piątek)
Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas I-III
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- Sesja2: Czerwiec-lipiec 2019r.
- etap pisemny                     A.25; A.54; TG.11;T.12  - 18.06.2019r.(wtorek)
- etap praktyczny ( D)          TG.11;T.12 – 17.06.2019r.(poniedziałek)
- etap praktyczny (Dk)          A.54 – 27-29.06.2019r.(czwartek-sobota)
                                            A.25 – 25-29.06.2019r.(wtorek-sobota)
- etap praktyczny (W)          A.55 – 21.06.-04.07.2019r.(piątek-czwartek)
21.06.2019r.(piątek)
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019