Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

Kalendarz

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Czas trwania półroczy:
 

Dla klas IV                                                                          Dla klas I-III Technikum i LO
I półrocze:               02.09.2019 – 08.12.2019r.                I półrocze:     02.09.2019 – 26.01.2020r.
II półrocze:             09.12.2019 – 24.04.2020r.                II półrocze :  27.01.2020 – 24.06.2020r.

 Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:
 

02,03.01.2020r.;10.01.2020r.(pis.zawod.) 04.05.- 06.05.2020r.(matury); 12.06.2020r.23.06.2020r.(pis.zawod.)
 
02.09.2019r. (poniedziałek)
Rozpoczęcie roku szkolnego
09.09.2019r. (poniedzialek)
Zebrania informacyjne z rodzicami
16.09.2019r. (poniedziałek)
Posiedzenie Rady Pedagogicznej
 04.11.2019r. ( poniedziałek)
Śródsemestralne zebrania z rodzicami
do 06.12.2019r.(piątek)
Wystawienie ocen śródrocznych klas IV
09.12.2019r.(poniedziałek)
Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas IV
16.12.2018r. (poniedziałek)
Wywiadówki z rodzicami klas IV
23.12.- 31.12.2018r.
Zimowa przerwa świąteczna
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- Sesja1: Styczeń-luty 2020r.
- etap pisemny                      A.25; A.54; A.55; T.11; T.12  - 10.01.2020r. (piątek)
- etap praktyczny ( D)           TG.11;T.11;T.12 - 09.01.2020r.(czwartek)
- etap praktyczny (Dk)          A.54 – 11-14.01.2020r.(sobota-wtorek)
                                                A.25 – 17-19.01.2020r.(piątek-niedziela)
- etap praktyczny (W)            A.55 – 11-20.01.2020r.( sobota-poniedziałek)
                                                     lub 07.-12.02.2020r.(piątek-środa)
do 09.01.2020r.(czwartek)
Wystawienie ocen śródrocznych klas I-III
 13.01.- 26.02.2020r.
   Ferie zimowe
27.01.2020r.(poniedzialek)
   Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas I-III
03.02.2020r. (poniedziałek)
  Wywiadówki z rodzicami klas I-III
   17.02.2020r.(poniedziałek)   Sumujące zebranie Rady Pedagogicznej
do 03.04.2020r. (piątek)
Wystawienie przewidywanych ocen rocznych
   08.04.2020r. (środa) 
Zebrania z rodzicami klas I-IV
Poinformowanie rodziców kl. IV o przewidywanych ocenach rocznych
09.04.- 14.04.2020r.
Wiosenna przerwa świąteczna
16.04.2020r.(środa
Wystawienie ocen uczniom klas maturalnych
20.04.2020r.(środa)
Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas IV
24.04.2020r.(piątek)
Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych
27.04.- 22.05.2020r.
Praktyki zawodowe: 3G, 3H
04.05.- 22.05.20120r
Egzamin maturalny w sesji wiosennej
- część pisemna
- część ustna
do 05.06.2020r.(piątek)
Wystawienie przewidywanych ocen rocznych klas I-III
08.06.2019r.(poniedzialek)
Zebrania z rodzicami klas I-III
Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
18.06.2020r.(czwartek)
Wystawienie ocen rocznych
22.06.2020r.(poniedziałek
Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas I-III
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- Sesja2: Czerwiec-lipiec 2020r.
- etap pisemny                     A.25; A.54; TG.11;T.11;T.12  - 23.06.2020r.(wtorek)
- etap praktyczny ( D)          TG.11;T.11;T.12 – 22.06.2020r.(poniedziałek)
- etap praktyczny (Dk)         A.54 – 26-28.06.2020r.(piątek-niedziela)
                                              A.25 – 24-28.06.2020r.(środa-niedziela)

- etap praktyczny (W)         A.55 – 27.06.-09.07.2020r.(sobota-wtorek)
26.06.2020r.(piątek)
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019