Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O SPORCIE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
zdjęcie
DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZSP NR 6 W PIOTRKOWIE TRYB.
 
14.12.2020 Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o sporcie . Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Dostęp do testu wiedzy będzie w zespołach " wychowanie fizyczne" dla poszczególnych klas. Test będzie aktywny tylko przez 30 min od 17.00 do 17.30 14 grudnia 2020 r. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu! Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie i życzymy powodzenia. Marta Jaworska i Dariusz Bogdan.
 
SZKOLNY KONKURS WIEDZY O SPORCIE
DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZSP NR 6 W PIOTRKOWIE TRYB.

Regulamin

1. ORGANIZATOR:
Nauczyciele wychowania Fizycznego: Marta Jaworska, Dariusz Bogdan

2.TERMIN I MIEJSCE :
Konkurs będzie przeprowadzony podczas nauczania zdalnego na platformie Teams 14.12.2020 ( poniedziałek ). Konkursowy test będzie dostępny tylko przez 30 min. od godziny 17.00 do 17.30.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Piotrkowie Tryb.

3.CELE:
-Popularyzacja wiedzy o sporcie w zakresie historii polskiego i międzynarodowego sportu, osiągnięć polskich sportowców na arenie międzynarodowej, znajomość podstawowych przepisów i zasad poszczególnych dyscyplin sportu
-Aktywizowanie uczniów do zgłębiania wiedzy o sporcie.
-Zdiagnozowanie stanu wiedzy o sporcie wśród uczniów
-Wyłonienie najlepszych uczniów
-Promocja zdrowego stylu życia;
-Wyrabianie cech współzawodnictwa i rywalizacji wśród dzieci i młodzieży;


3. UCZESTNICTWO:
Uczestniczą uczniowie i uczennice klas I-IV Technikum Menedżersko- Usługowego
i Liceum Sztuk Plastycznych.

5. FORMA KONKURSU :
Test składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru – za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt (czas 30 minut). W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez zawodników o wygranej będzie decydować czas ( im szybciej – tym lepiej).

6. TEMATYKA
-Zakres tematyczny Konkursu Wiedzy o Sporcie jest ukierunkowany na ogólną wiedzę sportową.
-Aktualności sportowe.
-Edukacja zdrowotna.
-Polacy na arenach międzynarodowych.
-Przepisy zespołowych gier sportowych.

7. NAGRODY:
- Dla najlepszych trzech uczniów przewidziane nagrody rzeczowe
- Dla najlepszych sześciu osób ocena bardzo dobra z wagą 15
- Dla każdego uczestnika konkursu punkty dodatnie ( tyle punktów, ile zawodnik zdobędzie punktów w teście)
 
powrót