Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

Konkurs plastyczny na portret królowej Jadwigi

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
zdjęcie
zapraszamy do udziału
Regulamin konkursu
1. Postanowienia ogólne:
Przedmiotem konkursu plastycznego jest wykonanie plakatu w dowolnej technice np: collage, malarstwo, rysunek, fotografia, grafika komputerowa przedstawiającego portret królowej Jadwigi.
2. Cel konkursu:
  • kształtowanie wyobraźni plastycznych uczniów,
  • nabycie nowych umiejętności związanych z obsługą programów graficznych;
  • promocja Patronki naszej szkoły;
  • tworzenie wizerunku Patronki Szkoły;
  • poszerzenie wiedzy historycznej o Patronce Szkoły.
  • zachęcenie uczniów do aktywnego poszukiwania informacji o Patronce.
3. Organizator konkursu:
      p. Katarzyna Kulbat (sala 53)
4. Plakat wykonany może być w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, collage, fotografia, grafika komputerowa) lub w technikach mieszanych w formacie A4 lub A3.
5. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.
6. Zasady oceny: oceniane będą tylko indywidualne, własnoręcznie wykonane prace.
Sposób oceny prac:
  • zgodność wykonanych prac z regulaminem,
  • poprawność merytoryczna,
  • czytelność przekazu,
  • estetyka wykonania.
6. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.
7. Autorzy najlepszych trzech prac otrzymają nagrody i dyplomy uznania.
8. Skład komisji konkursowej:
      • w skład komisji konkursowej wchodzą 3 osoby:
        organizator tj. p. Katarzyna Kulbat oraz p. Sylwia Brzeżańska, p. Barbara Andruszków
9. Konkurs trwać będzie do dnia 31.10.2019 r.
10.  Ekspozycja prac konkursowych będzie przedstawiona w holu szkoły.
 
powrót