Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

KOMUNIKAT

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
zdjęcie
dotyczy egzaminu zawodowego w Sesji 1.: Styczeń-luty 2021 r
Wykaz przyborów, które zdający powinni posiadać na egzaminie:
 
część pisemna dla wszystkich kwalifikacji:
długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty*
Technik hotelarstwa - Kwalifikacja TG-13; 
Technik grafiki i poligrafii cyfrowych - Kwalifikacja AU.54; AU.55
 
część praktyczna dla kwalifikacji : TG.13; TG.12; T.12;
  •  kalkulator prosty*, linijka, ołówek, gumka, temperówka,
  • długopis z czarnym wkładem,
część praktyczna dla kwalifikacji: AU.54; AU.55;
  • długopis z czarnym wkładem.
 
*Kalkulator prosty –jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE znajduje się w poniższym załączniku

 

Załączniki artykułu

HARMONOGRAM EGZAMINÓW (Pobrań: 49)
powrót