Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
zdjęcie
7 marca 2018r.
W ramach projektu „Cyfrowobezpieczni” w dniu  7 marca 2018r.  odbył się w szkole Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Pani Małgorzata Jegier - Edukator Bezpieczeństwa Cyfrowego spotkała się z dyrektorem szkoły, uczniami i nauczycielami. Podczas spotkania z młodzieżą na sali gimnastycznej wyświetlono film oraz przedstawione zostały podstawowe problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa młodzieży.
Kolejnym punktem Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego były warsztaty edukatora z uczniami klas:
2G – nt. praw autorskich
3aH – nt. cyberprzemoc
3bH – nt. bezpieczeństwo finansów
Podczas  szkolenia zostały podjęte próby odwzorowania realnej sytuacji, z którą uczniowie spotykali się lub mogą się  spotkać w życiu, np.:  kradzież tożsamości, podglądanie kamerą, podstęp w celu zasubskrybowania płatnej usługi.
            Ostatnim etapem Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego było spotkanie  z nauczycielami, dyrekcją szkoły podczas popołudniowego posiedzenia RP, gdzie zaprezentowano film, wzorcowy scenariusz prezentacji na spotkania z rodzicami oraz przekazano broszury informacyjne.
Koordynatorem przebiegu Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego w szkole była pani Joanna Wrobel - pedagog szkolny.
Krótka relacja została przedstawiona także w Telewizji Piotrków: https://youtu.be/uUkql-mGb7Q?t=4m17s
powrót